Forretningsbetingelser

Læs venligst denne korte vejledning til vilkårene for opholdet på Kulukis Downtown Hostel, og vilkårene og betingelserne for brugen af denne hjemmeside. Behandlingstiden for online bookinger er op til 8 timer.

 1. Fortolkning

1.1 I disse forretningsbetingelser forstås ved:

Indkvartering – Kulukis Downtown Hostel (H.J. Rinksvej 41, 3900 Nuuk);

Kunde – den person, firma eller firma, der foretager en reservation eller opholder sig på indkvartering

Firma eller Virksomhed – betyder firmaet Kulukis Downtown Hostel (eller dennes repræsentanter)

 2. Anvendelse af vilkår

2.1 Disse vilkår gælder for alle bookinger. Undtaget reservationer hvor en autoriseret repræsentant fra Firmaet har skrevet under på at særlige vilkår og bestemmelser er gældende.

 2.2 Bekræftelse af en bestilling hos kunden anses for accept af disse vilkår.

 2.3 Betegnelsen Klient og Gæst skal anvendes ombytligt i Forretningsbetingelserne, og henvisningen til en af dem skal anses for at indeholde henvisning til den anden.

 3. Priser

3.1 Firmaet forbeholder sig ret til at ændre priserne frem til datoen for booking eller op til 12 uger før ankomst.

 3.2 Efter disse datoer kan priserne kun ændres for at afspejle en ændring i skattesatserne og de offentlige gebyrer eller af anden grund uden for virksomhedens kontrol, i hvilket tilfælde ændringerne vil blive meddelt kunden. I sidstnævnte tilfælde kan kunden annullere reservationen uden omkostninger.

 4. Tilgængelighed

4.1 Alle værelser og priser, der tilbydes af virksomheden, er med forbehold for ledig kapacitet.

4.2 Begrænset antal værelser kan udbydes til individuelle priser, pakker eller kampagner, når disse værelser er udsolgt, kan de resterende ledige værelser tilbydes kunden til en højere pris, hvor kunden kræver sådanne værelser.

 5. Bestilling

5.1 Bestilling skal garanteres for hele opholdet med et kredit- eller betalingskort, ved betaling af depositum eller skriftlig aftale med virksomheden, rejsebureau eller hotelbureau. Fuld forudbetaling er påkrævet inden ankomst til Indkvarteringen, alle VISA- og Mastercard-typer, samt Mobilepay accepteres som betaling.

 6. Ankomst og Afrejse

6.1 Værelserne er normalt tilgængelige fra 16:00 lokal tid på ankomstdagen. Virksomheden er dog på ingen måde forpligtet til at gøre værelser til rådighed for kunderne før dette tidspunkt.

 6.2 Afrejse er kl. 10.00 lokal tid. Sker tjek ud efter kl. 10.00 lokal tid, kan virksomheden opkræve et tillægsgebyr.

 6.3 Hvor det er muligt, kan kunderne i tider med stor efterspørgsel, når værelset ikke er tilgængelige ved check-in tid, checke ind og benytte alle indkvarteringsfaciliteter, med forbehold af eventuelle regler og begrænsninger på opholdet med hensyn til brugen af sådanne faciliteter, herunder men ikke begrænset til åbningstider, tilsyn med børn og spædbørn mv. mens værelset er ved at blive klargjort.

 6.4 Kunder, der er opmærksomme på, at de kommer til indkvartering inden kl. 16.00 lokal tid, bør informere indkvarteringen inden ankomst. Imidlertid kan virksomheden ikke garantere at værelser vil være tilgængelige på ankomsttidspunktet før kl. 16.00.

 7. Aflysninger, ændringer og ikke-ankomster

7.1 Annulleres bookingen frem til 14 dage før ankomst, returneres fulde betalte beløb.

 7.2 I tilfælde af aflysning senere end 14 dage før ankomst og hvor bookingen er garanteret, opkræves et gebyr svarende til 100% af prisen på opholdet.

 7.3 Firmaet forbeholder sig ret til at modregne ethvert beløb, der skal betales ved en sådan annullering mod Kundens kredit- eller betalingskort uden forudgående varsel eller Kundens godkendelse, hvor det er relevant.

 7.4 I det tilfælde, at Indkvarteringen ikke af en eller anden grund har det nødvendige antal og typer af værelser til rådighed i henhold til reservationen, forbeholder virksomheden sig ret til at flytte klienten til et alternativ værelse af samme standard hos en samarbejdspartner. De ekstra og rimelige boligudgifter afholdt for tilsvarende indkvartering (kun for den første nat) skal efter virksomhedens skøn betales af virksomheden. Modtagelsen af denne alternative indkvartering af Kunden (som ikke frigiver Kunden fra sin forpligtelse til at betale Virksomheden i forbindelse med reservationen) skal være i stedet for alle andre forpligtelser eller forpligtelser, der udtrykkeligt er udelukket. Kunden erkender, at hverken virksomheden accepterer ethvert ansvar for tab eller skade, som Kunden har lidt eller forårsaget som følge af værelse flytningen.

 7.5 Et afbestillingsnummer vil blive givet på tidspunktet for aflysning, og dette bør opbevares for fremtidig reference.

 7.6 Aflysninger for bookinger foretaget online kan ske via mail til Virksomheden. Kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden www.downtownhostel.gl Når aflysningen er bekræftet, vil et reservationsnummer blive leveret. Dette skal beholdes for adgang til reservationen i tilfælde af behov for aflysning.

 8. Betaling

8.1 Afregning i sin helhed, med fradrag af eventuelle forskud, skal foretages inden ankomst til Indkvarteringen.

 8.3 Alle VISA- og Mastercard, samt Mobilepay accepteres. Checks accepteres ikke. Kredit er kun muligt til virksomheder og med forudgående accept af Virksomheden. Kreditten kan dog til enhver tid tilbagekaldes.

 8.4 Alle faktura skal betales straks. Ved eventuelle indsigelser vedrørende fakturaen skal Kunden underrette Virksomheden senest 7 dage efter fakturadato. Kundens forpligtelse til at betale alle udestående saldi straks, vil ikke blive påvirket.

9. Børn

9.1 Børn i alderen 15 år og derunder skal ledsages af en ansvarlig voksen til enhver tid for at sikre, at børnenes adfærd er passende for andre gæster i indkvartering.

 9.2 Virksomheden, kan efter skøn, udelukke børn fra visse begivenheder eller kampagner, hvor det anses for uegnet eller uhensigtsmæssigt.

10. Værelser til handicappede

10.1 Desværre tilbyder Indkvarteringen ikke handicapvenlige værelser og faciliteter.

 11. Hunde og andre kæledyr

11.1 Firmaet accepterer ikke kæledyr.

 12. Adfærd

12.1 Virksomheden forbeholder sig retten til at afgører klager fra gæster, vedr. støj eller anden uhensigtsmæssig adfær fra andre gæster, samt komme med foranstaltninger for afhjælpelse af disse.

 12.2 I tilfælde af manglende overholdelse af forvaltningsanmodninger kan Virksomheden opsige opholdet, stoppe enhver begivenhed med det samme og / eller anmode Kunden om at fraflytte indkvarteringsstedet straks uden at være ansvarlig for nogen tilbagebetaling eller kompensation.

 12.3 Alle værelser i Indkvarteringen er blevet udpeget som ikke-ryger. Hvis du vælger at ryge på dit værelse forbeholder virksomheden sig ret til at opkræve DKK 2500,00 for at dække udgifterne til rengøring af lokalet og for de forstyrrelser, der opstår.

 13. Ret til afvisning

13.1 Greenland Escape Accommodation forbeholder sig ret til at nægte en kunde, gæst eller repræsentant adgang til indkvarteringen, hvis det ved ankomsten vurderer med rimelighed, at gæsten er påvirket af alkohol eller narkotika, er uegnet klædt eller opfører sig i en truende, voldelig eller uacceptabel måde.

 14. Diskrimination

14.1 Det er Virksomhedens politik at ikke diskriminere på grund af race, farve, nationalitet, religion, køn, civilstand, alder, etnisk oprindelse eller handicap.

 14.2 Kunder, deres ansatte, gæster og alle underentreprenører, der er involveret af eller på vegne af Klienten, forventes at overholde denne politik, og Virksomheden kan uden at påtage sig noget ansvar for kunden fjerne enhver person eller personer, der overtræder denne politik.

 15. Kommentarer og klager

15.1 Eventuelle bemærkninger eller klager vedrørende Indkvarteringen skal ske til Virksomheden under opholdet, så sagen kan løses straks. Alternativt skrives efterfølgende inden for 7 dage til Virksomheden.

 16. Lovbestemte krav

16.1 Virksomheden er underlagt lovpligtig kontrol, herunder brand, licens, underholdning, sundhed, hygiejne og sikkerhed. Disse skal være nøje overholdt af kunderne, deres gæster og repræsentanter.

 17. Ansvar

17.1 Bortset fra død eller personskade forårsaget af forsømmelsen af Virksomheden er virksomhedens ansvar over for kunden begrænset til prisen på opholdet.

 17.2 Medmindre Virksomheden er ansvarlig under ovennævnte betingelse 17.1, fralægger Kunden ethvert ansvar og eventuelle krav, procedurer eller skade fra Virksomheden, der opstår eller skyldes booking, begivenhed eller funktion, kunden, gæster eller enhver entreprenør med tilknytning til virksomheden.

 17.3 Virksomheden er ikke ansvarlig for manglende udførelse i det omfang, at fejlen skyldes nogen faktor ud over dennes rimelige kontrol.

 17.4 Virksomheden accepterer ikke noget ansvar for kundens personlige ejendom eller sine gæster, medarbejdere, repræsentanter, inviterede eller entreprenører, herunder gaver, seminarer, konferencer, udstillinger eller andet virksomhedspræsentationsmateriale eller andre ting, der er bragt af Klient, dets medarbejdere, gæster, repræsentanter, inviterede eller entreprenører til indkvarteringen (kumulativt benævnt “kundens ejendom”). Virksomheden kan på Kundens anmodning yde personale til at bistå med at transportere, styre, placere, installere eller oprette (efter omstændighederne) Kundens Ejendom. Virksomheden vil ikke påtage sig ansvaret eller kontrol med sådanne artikler, som forbliver ved indkvarteringen på ejerens risiko. I et sådant tilfælde anerkender og accepterer Kunden, at Kunden forbliver ansvarlig for Kundens Ejendom og ikke holder Virksomheden på nogen som helst måde ansvarlig.

 17.5 Kunden er ansvarlig for eventuelle skader forårsaget i de tildelte rum, inventar, redskaber, inventar og udstyr i sådanne lokaler ved enhver handling, udeladelse, forsømmelse eller forsømmelse af kunden, dets gæster, medarbejdere, repræsentanter, inviterede eller entreprenører og skal på Virksomhedens forespørgsel betale det beløb, der kræves for at udbedre eller afhjælpe enhver sådan skade.

 17.7 Kunder skal straks anmelde tab af eller skade på deres ejendom ved opdagelsen til Virksomheden, og de skal stille sig til rådighed for at hjælpe med eventuelle skades rapporter fra Virksomheden til politiet eller lign. myndighed.

 17.8 Kunder må ikke komme ind i områder i Indkvarteringen, der er angivet som lukket for offentligheden. Virksomheden er ikke ansvarlig for død, personskade eller tab eller skade på ejendom, som en kunde og deres gæster har lidt i sådanne områder.

 18. Tredjeparts ansvar

18.1 Virksomheden accepterer ikke noget ansvar for ydelser, der udføres af tredjeparter til kunderne, selvom sådanne tjenester kan arrangeres af Virksomheden.

 18.2 Eventuelle krav, skadeserstatning eller erstatning, som Kunden eller deres Gæster måtte pådrage sig (eller enhver, der påberåber sig derunder), skal foretages direkte hos sådanne tredjeparter, og Virksomheden skal yde al rimelig bistand i den henseende.

 19. Forsikring

19.1 Kunden anbefales at have og er ansvarlig for forsikring for at dække annullering, begrænsning og tab af bagage, personlige effekter og penge.

 20. Databeskyttelse

20.1 Oplysningerne fra kunden kan behandles af virksomheden og / eller hotellet for de formål, det har meddelt til databeskyttelsesregistratoren. Ved at bekræfte reservationen accepterer Kunden denne behandling af oplysningerne.

 21. Tvist

21.1 Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med grønlandsk lovgivning og Virksomheden, og Kunden underkaster de grønlandske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion.

 22. Internetfaciliteter

22.1 Internetfaciliteter leveres af tredjepartsleverandører. Hvor disse faciliteter er tilgængelige i Indkvarteringen, erkender Kunden, at der kan opstå forstyrrelse af forbindelsen uden forudgående varsel, og Virksomheden er ikke ansvarlig overhovedet for sådanne forstyrrelser. Kunden forpligter sig endvidere til ikke at anvende anlægget til noget bedragerisk formål eller i forbindelse med en lovovertrædelse og i strid med nogen licensrettigheder.. Kunden skal holde Selskabet skadesløs mod ethvert krav, retssag, retsforfølgning eller retsforfølgning deraf.

 23. Website Information

23.1 Selskabet har ikke ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser og forbeholder sig retten til at annullere eller ændre arrangementer på websiden uden varsel.

 24. Ophavsret

24.1 Indholdet af hver side på denne hjemmeside tilhører Virksomheden.

Ingen del af vores hjemmeside kan gengives, vises eller genudgives i nogen form uden forudgående samtykke, medmindre der gives tilladelse til en bruger til at udskrive eller fotokopiere enkelte artikler eller hele sider fra vores hjemmeside, forudsat at dette kun er til personlig brug .

Skulle du have brug for yderligere oplysninger eller tilladelse til at bruge noget på dette websted, kontakt venligst Virksomheden via mail. Mail fremgår af hjemmesiden www.downtownhostel.gl.

Oplysningerne på dette websted er givet i god tro. Brugen af oplysninger fra dette websted udelukkende udsættes for brugerens risiko. Virksomheden er ikke ansvarlig for omkostninger, tab, udgifter eller skader (direkte eller indirekte, særlige, økonomiske eller finansielle), der måtte opstå ved brug af oplysninger, der findes på dette internetsted eller på et hvilket som helst andet internetsite, der er knyttet til det.

25. Generelle Informationer

25.1 Juridisk navn og adresse

Kulukis Downtown Hostel
(ejes af og registreret under ATTENTO)

H.J. Rinksvej 41

3900 Nuuk

Greenland

CVR# 40449876 (tilhører ATTENTO)

26. Cookie- & Privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og annoncer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles sådanne oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der er præciseret i oversigten nederst på denne side.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@danskemedier. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.